Zapowiedź Pana Prezydenta napawa nas optymizmem. Stwarza jednocześnie znakomitą okazję do ponowienia apelu, z którym wystąpiłem 9 dni temu na antenie radiowej Trójki.
Wzywamy Pana Prezydenta, aby użył swych kompetencji i możliwości w celu utworzenia szerokiego forum dyskusji w sprawie wymiaru sprawiedliwości, do którego zaproszeni powinni zostać przedstawiciele władzy sądowniczej, przedstawiciele stowarzyszeń tzw. pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, politycy z wszystkich podstawowych ugrupowań (również pozaparlamentarnych) oraz przedstawiciele nauki prawa.
Taki zespół – jeżeli będzie kierował się rozsądkiem, a nie emocjami – będzie w stanie w krótkim czasie wypracować nowy, zreformowany model wymiaru sprawiedliwości. Do tej pory model ten budowany był tylko przez polityków i to przez polityków jednej opcji. Doprowadziło to do bardzo niebezpiecznej sytuacji w kraju oraz poważnych naruszeń Konstytucji. Jestem jednak głęboko przekonany, że Pan Prezydent jest w stanie te emocje uspokoić.

www.polskieradio.pl/9/300/Artykul/1789122,Zmiany-w-sadownictwie-Oddanie-prawa-w-rece-narodu-czy-atak-na-niezaleznosc-sadow