Niewątpliwie wiceminister Jarosław Zieliński powinien odejść, ponieważ jest osobą odpowiedzialną politycznie za zaniedbania. Natomiast zabawa w odwoływanie kolejnych ministrów tylko wzmacnia ich pozycję. Po pierwsze – wiadomo, że nie zostaną odwołani, bo partia rządząca nie ulegnie mniejszości. Po drugie – nawet jeśli rząd będzie chciał dokonać jakiejś rekonstrukcji w tych resortach, nie zrobi tego, bo będzie to odczytane jako przyznanie racji Platformie Obywatelskiej. Myślę, że taki jest cel największej partii opozycyjnej – zapewnić niezmienność rządu, co przyczyni się do spadku jego popularności. Właśnie taką taktykę obrała PO i – jak do tej pory – jest dosyć skuteczna.

wpolityce.pl/polityka/343426-nasz-wywiad-dlugi-nt-wniosku-o-wotum-nieufnosci-dla-szefa-mswia-zabawa-w-odwolywanie-kolejnych-ministrow-tylko-wzmacnia-ich-pozycje?strona=1