Ten system musi być w całości i gruntownie zreformowany. My proponujemy odciążenie sądów, czyli wprowadzenie instytucji sędziego pokoju. 30-40% spraw, odeszłoby do trybu nieskomplikowanego, gdzie strony mogą z sędzią rozmawiać jak z człowiekiem. To byłby wielki postęp.
Prokurator Generalny ma mieć ogromną władzę, ale ma być wybierany przez Obywateli! Ma mieć potężny mandat społeczny do walki z przestępczością.