Transfery z polityki do biznesu oczywiście budzą kontrowersje. Sztandarowym tego przykładem jest były kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, który podpisał z Rosją umowę o budowie Gazociągu Północnego, a następnie objął stanowisko w radzie nadzorczej kontrolowanego przez Rosjan konsorcjum Nord Stream, budującego gazociąg. To nie są europejskie standardy i u nas niestety też te standardy czasami nie są przestrzegane.
Pani Minister Sadurska zajmie miejsce innego wybitnego działacza PiS-u, które się zwolniło, nawiasem mówiąc, nie do końca wiemy dlaczego. Niewątpliwie ma spore przygotowanie i doświadczenie polityczne, jednak jest to specyficzna branża i chciałbym mieć pewność, że Pani Minister sobie w tym trudnym środowisku finansowym da radę.
Nie może być tak, że jedyną kompetencją jest partyjna podległość. Trzeba z tym skończyć. Pół roku temu weszła w życie ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym, której stanowczo się przeciwstawialiśmy, ponieważ upartyjniła ona już całkowicie zarząd nad państwowym majątkiem. Postulowaliśmy stworzenie rady kompetencyjnej, która w sposób ponadpartyjny dbałaby o to, aby majątek Skarbu Państwa był majątkiem publicznym, a nie majątkiem partyjnym.
Obydwie wielkie partie są zainteresowane tym, aby obecne zasady pozostałe niezmienione. Toczone spory i dyskusje mają charakter wyłącznie personalny, a nie systemowy. Zacznijmy rozmawiać o tym co zrobić, aby te spółki pracowały dla nas wszystkich, aby odizolować je od polityki.

www.polskieradio.pl/9/300/Artykul/1775575,Z-polityki-do-biznesu-Czy-potrzebne-sa-jakies-regulacje