„Kandydaci nie mogą samodzielnie startować w wyborach do Sejmu; muszą dzielić listy z innymi kandydatami. Brak przepisów pozwalających na niezależne kandydowanie jest niezgodny z ust. 7.5 Dokumentu Kopenhaskiego z 1990 r. i już wcześniej został wskazany jako kwestia problematyczna przez OBWE/ODIHR.19”
„Kodeks wyborczy powinien zapewniać pełen dostęp dla pozapartyjnych obserwatorów społeczeństwa obywatelskiego na wszelkich etapach procesu wyborczego zgodnie ze zobowiązaniami wobec OBWE oraz zobowiązaniami międzynarodowymi”
Wbrew pozorom to nie są fragmenty wypowiedzi Pawła Kukiza lub cytaty z programu Kukiz’15. To są fragmenty raportu OBWE na temat systemu wyborczego w naszym kraju. Ciekawe, że raportu nie dostrzegły media „głównego nurtu”, które tak chętnie cytują np. Komisję Wenecką (poza fragmentami zgodnymi z postulatami Kukiz’15) lub materiały Komisji Europejskiej. Ciągle widzimy zwarty front spychania w cień przesłania ruchu Kukiz’15 więc miło, że ktoś w Europie widzi te same problemy.
Polecam lekturę raportu lub jego krótkiego omówienia na: www.jagiellonski24.pl